Kiểm định thiết bị nâng, cầu trục, cổng trục

Kiểm định thiết bị nâng

Kiểm định thiết bị nâng sẽ bao gồm: kiểm định cầu trục, kiểm định cổng trục, kiểm định pa lăng điện, … tất cả các thiết bị trên đều thuộc danh mục các loại máy móc, thiết bị phải kiểm định theo quy định Bộ LĐTBXH.

Khi nào thì phải kiểm định thiết bị nâng?

  • Sau khi lắp đặt thiết bị nâng và trước khi đưa thiết bị nâng vào sử dụng
  • Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa.
  • Sau khi thiết bị nâng xẩy ra tai nạn hoặc có sự cố nghiêm trọng nhưng đã khắc phục xong.
  • Hết thời gian kiểm định lần trước hoặc theo yêu cầu của cơ quan thanh tra.
kiểm định thiết bị nâng

Kiểm định cầu trục, cổng trục, …

Đố tượng nào phải kiểm định xe nâng?

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sở hữu, quản lý sử dụng thiết bị nâng thì phải tiến hành kiểm định.

Kiểm định lần đầu và kiểm định định kỳ thiết bị nâng là gì?

Kiểm định lần đầu áp dụng cho các thiết bị mới sản xuất và trước khi đưa vào sử dụng. Còn kiểm định định kỳ sẽ thực hiện sau khi hết hạn kiểm định lần trước. Ngoài ra còn có kiểm định bất thường.

Các bước kiểm định thiết bị nâng

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị. Trong trường hợp thiết bị chưa có hồ sơ thì cán bộ kiểm định viên phụ trách sẽ phải lập hồ sơ, lý lịch thiết bị.

Bước 2: Kiểm tra ngoại quan bên ngoài thiết bị nâng.

Bước 3: Tiến hành thử không tải các cơ cấu và thiết bị, bao gồm: tất cả các cơ cấu và trang bị điện, các thiết bị an toàn, phanh, hãm và các thiết bị điều khiển, chiếu sáng, tín hiệu, âm hiệu;

Bước 4: Thử có tải tĩnh và thử tải động thiết bị.

Thời gian cấp giấy chứng nhận kiểm định thiết bị nâng

Khi thiết bị nâng kiểu cầu có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị nâng kiểu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.

Thời hạn kiểm định

Thời hạn kiểm định định kỳ là 03 năm. Đối với thiết bị nâng kiểu cầu có thời hạn sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.

Vui lòng liên hệ với Vinacontrol để được tư vấn cụ thể: 090 1314 555 – Mr. Mão.