Kiểm định thang máy, kiểm định thang cuốn

Kiểm định thang máy, thang cuốn

Vinacontrol Cert là đơn vị có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm định và đã kiểm định thang máy cho nhiều khác hàng lớn trên khắp cả nước. Ngoài kiểm định, Vinacontrol Cert còn là đơn vị có chức năng Chứng nhận hợp quy thang máy theo QCVN : 02/2011/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện.

Kiểm định thang máy

Kiểm định an toàn kỹ thuật thang máy

Cũng như các thiết bị an toàn khác, theo thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH thì thang máy là thiết bị nằm trong danh mục các loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Do đó, các loại thang máy cần phải được kiểm định theo đúng quy định.

Đối tượng nào phải kiểm định thang máy: Các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng thang máy.

Các loại thang máy phải kiểm định

 • Thang máy dẫn động điện
 • Thang máy dẫn động thủy lực
 • Thang cuốn

Các bước chuẩn bị trước khi kiểm định thang máy

 • Bên sử dụng thang máy phải cung cấp: lý lịch thang máy, phiếu kết quả kiểm định, biên bản kiểm định thang máy cũ, các kiến nghị (nếu có) ….
 • Sắp sếp lịch kiểm định và bố trí cán bộ phối hợp với đơn vị kiểm định để thực hiện

Các loại hình thức kiểm định thang máy

 • Kiểm định lần đầu: Sau khi thang máy được lắp đặt xong, trước khi đưa vào sử dụng. Đây là lần quyết định xem thang máy có thể đưa vào sử dụng hay không.
 • Kiểm định định kỳ: Khi hết thời hạn cấp phép kiểm định lần đầu.
 • Kiểm định bất thường: Sau khi thiết bị xẩy ra tai nạn hoặc sau khi tến hành đại tu.

Không kiểm định thang máy có bị phạt không?

 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu tổ chức, cá nhân sử dụng thang máy mà không báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc kiểm định các loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng 5.000.000 đồng đối với hành vi không khai báo khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 • Phạt từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục sử dụng thiết bị nếu kết quả kiểm định thiết bị không đạt theo quy định.

Quy trình kiểm định thang máy

 • Kiểm tra hồ sơ thang máy, lý lịch thang máy
 • Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài thang máy
 • Kiểm tra kỹ thuật – thử không tải
 • Thử các mức tải theo quy định
 • Xử lý kết quả kiểm định