Kiểm định nồi hơi, lò hơi

Kiểm định nồi hơi, lò hơi

Vinacontrol Cert – là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Vinacontrol, có chức năng kiểm định theo Thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH. Trong đó bao gồm chức năng kiểm định nồi hơi, lò hơi.

Việc kiểm định lò hơi (kiểm định nồi hơi) sẽ được các kiểm định viên thực hiện bằng các phương pháp quy định nhằm xác định rõ tình trạng kỹ thuật của lò hơi (nồi hơi) so với các tiêu chuẩn và quy chuẩn. Nhằm đảm bảo an toàn lao động cho người vận hành cũng như máy móc, trang thiết bị khác … tránh được những rủi ro đáng tiếc xẩy ra.

Kiểm định nồi hơi

Kiểm định theo quy định của nhà nước.

Tại sao phải kiểm định lò hơi (kiểm định nồi hơi)

Việc kiểm định lò hơi, nồi hơi là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện kiểm định an toàn lao động theo thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 14/11/2011.

Sở dĩ có những yêu cầu bắt buộc như vậy vì lò hơi, nồi hơi là những thiết bị áp lực rất dễ xẩy ra các tại nạn lao động như: cháy, nổi … do đó cần phải được kiểm định theo quy định.

Danh mục đối tượng thiết bị cần được kiểm định

 • Nồi hơi các loại (bao gồm cả bộ quá nhiệt và bộ hâm nước) có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0.7 bar.
 • Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 1150C
 • Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV theo quy định

Khi nào cần kiểm định nồi hơi?

 • Sau khi lắp đặt nồi hơi và trước khi đưa vào sử dụng
 • Sau khi tiến hành sửa chữa nồi hơi
 • Sau khi nồi hơi (lò hơi) xẩy ra tai nạn, hay sự cố nghiệm trọng và đã được sửa chữa xong, chuẩn bị đi vào vận hành lại.

Quy trình và các bước kiểm định lò hơi (nồi hơi)

 • Chuẩn bị kiểm định: bố trí lịch, cán bộ phụ trách
 • Kiểm tra hồ sơ nồi hơi
 • Kiểm tra ngoại quan: kiểm tra bên ngoài, bên trong nồi hơi
 • Kiểm tra khả năng chịu áp
 • Kiểm tra hoạt động (vận hành) nồi hơi.

Chu kỳ kiểm định: 1 năm/lần

Các tiêu chuẩn áp dụng cho quy trình kiểm định an toàn lò hơi (nồi hơi), bao gồm:

 • TCVN 7704: Yêu cầu về thiết kế, chế tạo, kết cấu, lắp đặt và sử dụng.
 • TCVN 6008-1995: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra mỗi hàn.
 • TCVN 6413:1998 (ISO 5730:1992): Cố định ống lò, ống lửa và cấu tạo hàn.