Kiểm định hệ thống lạnh, hệ thống làm lạnh

Kiểm định hệ thống lạnh

Kiểm định hệ thống lạnh là một yêu cầu cần thiết và bắt buộc phải làm vì hệ thống lạnh nằm trong danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do bộ LĐTBXH ban hành.

Kiểm định hệ thống lạnh

Kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh

Đố tượng phải kiểm định hệ thống lạnh

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng hệ thống lạnh.

Vậy, hệ thống lạnh là gì?

Tổ hợp các bộ phận chứa môi chất làm lạnh được nối với nhau tạo thành vòng tuần hoàn lạnh – kín. Trong đó môi chất làm lạnh được lưu thông để hấp thụ và thải nhiệt.

Cách hình thức kiểm định hệ thống lạnh

 • Kiểm định lần đầu: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống lạnh theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.
 • Kiểm định định kỳ: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống lạnh theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi hết thời hạn kiểm định của lần đầu.
 • Kiểm định bất thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống lạnh theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:
  + Khi sử dụng lại các hệ thống đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên.
  + Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống.
  + Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt.
  + Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Các bước kiểm định hệ thống lạnh

 • Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống.
 • Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong.
 • Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm.
 • Kiểm tra vận hành
 • Xử lý kết quả.

Thời hạn kiểm định hệ thống lạnh

Thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật định kỳ là 03 năm. Đối với các hệ thống lạnh có sử dụng môi chất lạnh có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại và hệ thống lạnh đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm.

Đối với các hệ thống lạnh có sử dụng môi chất lạnh có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại đã sử dụng trên 12 năm và hệ thống lạnh đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định kỳ là 1 năm.

Trong trường hợp nhà chế tạo yêu cầu kiểm  trong thời gian ngắn hơn thì sẽ kiểm theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.

Tổ chức kiểm định Vinacontrol là đơn vị được chỉ định kiểm định hệ thống lạnh. Vui lòng liên hệ 090 1314 555 để được tư vấn.